PRZYJĘCIE DO SZPITALA - KOSZTY POBYTU

 

 1. Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera.
 2. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.
 3. Podczas przyjęcia do szpitala pacjent winien okazać aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, dowód osobisty z numerem pesel oraz NIP pracodawcy w przypadku wystawienia druku o niezdolności do pracy oraz rzeczy osobiste ( piżama, szlafrok, pantofle, recznik, przybory toaletowe).
 4. Pacjent winien także posiadać wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania, gdy skierowanie jest wymagane - opłaca ubezpieczony.
 6. Świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem oraz dzieciom do ukończenia 18 roku życia są udzielane bezpłatnie niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
 7. Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.
 8. Pełną odpłatność ponoszą pacjenci za udzielone im świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii jeżeli nie są one objęte wykazem świadczeń podstawowych opublikowanych przez Ministra Zdrowia.
 9. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:
  •         świadczenia zdrowotne,
  •         środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
  •         pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
 10. W obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani w jednostkach udzielających świadczeń.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 październik 2016 11:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 październik 2016 11:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 październik 2016 11:50 Administrator